Буцька селищна територіальна громада
Уманського району Черкаської області

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо реорганізації закладів загальної середньої освіти Буцької селищної ради на 2022-2024 роки

Дата: 14.07.2022 14:13
Кількість переглядів: 11

1. Найменування організатора громадського обговорення - Буцька селищна рада.

2. Ініціатор громадського обговорення - Буцька селищна рада.

3. Мета: врахування думки жителів Буцької територіальної громади щодо реорганізації, ліквідації закладів загальної середньої освіти Буцької селищної ради.

 Трансформація  покликана   вирішити важливі соціально-освітні завдання:

– створення  ефективної мережі закладів загальної середньої освіти з урахуванням територіальних особливостей та демографічної ситуації;

– здійснення заходів щодо приведення типів закладів загальної середньої освіти у відповідність до вимог чинного законодавства;

– прогнозування підвищення якості освіти та економічної ефективності функціонування закладів загальної середньої освіти;

– сприяння покращенню доступу дітей і молоді до якісної освіти незалежно від місця проживання;

– забезпечення варіативності освітніх послуг з урахуванням індивідуальних запитів учнів;

– забезпечення концентрації й ефективного використання матеріальних, кадрових та фінансових ресурсів громади для підвищення ефективності освітнього процесу.

4. Нормативне забезпечення:

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»:

І. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

ІІ. Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

ІІІ. Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій, ліцеїв забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

IV. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проекту, відповідного рішення засновника.

    Згідно з Конституцією України (ст. 143):

«Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції».

    Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 26):

«Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради».

5. Обґрунтування:

Головне у закладі освіти – це якість знань, рівень підготовки учнів, вміння набувати навиків спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські навики, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності. Бо тільки у конкурентному учнівському середовищі у дітей є мотивація до кращих результатів у навчанні. На жаль, з кожним роком у нашій громаді, як і в Україні зокрема, зменшується народжуваність, відповідно зменшується кількість учнів.

Значною проблемою залишається утримання та належне функціонування шкіл із малою наповнюваністю учнів. Так, у Кислинській загальноосвітній школі І ступеня Буцької селищної ради Черкаської області в поточному навчальному році навчається 7 учнів, вартість утримання 1 учня становить 81 тис. грн.

 У Новогребельському ліцеї, в поточному навчальному році навчається 67 учнів, вартість утримання 1 учня даного закладу становить  39,2 тис. грн., у Червонокутському ліцеї, навчається 90 учнів, вартість утримання одного учня становить 33,5 тис. грн. Такі затрати (які у 2-3 рази перевищують не лише вартість утримання учня у школах, де вона найнижча, а й середній показник по громаді) спрямовуються не на розвиток галузі чи забезпечення якості освіти, а виключно на оплату праці, утримання приміщення та сплату комунальних платежів. Для порівняння  -  у Буцькому ліцеї  у поточному навчальному році навчається 224 учні, вартість утримання одного учня даного закладу становить 24.5 тис. грн.

Окрім того, у школах з малою наповнюваністю учнів один учитель, як правило, викладає кілька навчальних предметів, а у класах, де менше 5-ти учнів організовано індивідуальне навчання, відсутня повноцінна позакласна, спортивно-масова, виховна робота, що не сприяє соціалізації учнівської молоді, учні таких шкіл не беруть участь у районних олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях. Є також проблеми з організацією харчування у таких закладах, медичного обслуговування дітей тощо. Ситуація ускладнюється тим, що мережа закладів загальної середньої освіти, що не була оптимізована на рівні районів, передана в такому ж неоптимізованому стані. Утримання шкіл з малою наповнюваністю – є надважким навантаженням на місцевий бюджет, враховуючи, що розподіл освітньої субвенції не спирається на фактичну наповнюваність класів, а здійснюється відповідно до розрахункової, яку не в змозі забезпечити маленькі школи. Такі реалії стимулюють процеси оптимізації освітньої мережі на рівні громади.

Відповідно до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015р. №6 зі змінами та доповненнями: «За рахунок субвенції не здійснюється з 1 вересня 2016 року фінансування закладів загальної середньої освіти (крім закладів початкової школи та приватних закладів загальної середньої освіти), кількість учнів у яких становить менше 25 осіб».

Таким чином надмірні витрати на утримання позбавляють можливості реінвестувати кошти громади у розвиток шкіл, які забезпечують більш високу якість освітніх послуг, крім того додаткове фінансування в такому випадку буде виділено з коштів Буцької селищної ради, що могли б бути спрямовані на розвиток інфраструктури, співфінансування освітніх, медичних проєктів тощо.

На сьогодні єдиним оптимальним завданням у вирішенні проблеми є приведення діяльності закладів загальної середньої освіти до норм чинного законодавства та оптимізація мережі, зокрема:

- реорганізація юридичної особи з назвою «Кислинська загальноосвітня школа І ступеня Буцької селищної ради Черкаської області» (ЄДРПОУ 33369735) шляхом приєднання як структурного підрозділу без статусу юридичної особи до Буцького ліцею Буцької селищної ради Черкаської області з назвою «Кислинська філія Буцького ліцею Буцької селищної ради Черкаської області»

- реорганізація юридичної особи з назвою «Новогребельський ліцей Буцької селищної ради Черкаської області» (ЄДРПОУ 26324065) шляхом приєднання як структурного підрозділу без статусу юридичної особи до Буцького ліцею Буцької селищної ради Черкаської області з назвою «Новогребельська філія Буцького ліцею Буцької селищної ради Черкаської області»

- реорганізації юридичної особи з назвою «Червонокутський ліцей Буцької селищної ради Черкаської області» (ЄДРПОУ 26324102) шляхом приєднання як структурного підрозділу без статусу юридичної особи до Буцького ліцею Буцької селищної ради Черкаської області з назвою «Червонокутська філія Буцького ліцею Буцької селищної ради Черкаської області»

Формат проведення громадського обговорення: у зв’язку з введенням військового стану та продовженням карантину, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та забороною масових зібрань, пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника за адресою: 20114, вул. Пушкіна, 2, смт Буки, (Гуманітарний відділ виконавчого комітету Буцької селищної ради). Також із дотриманням усіх заходів безпеки: публічне громадське обговорення передбачатиме проведення на базі ЗЗСО громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю і колективами ЗЗСО.

До участі в обговоренні запрошуються мешканці Буцької територіальної громади у терміни з 14 липня 2022 по 10 квітня 2024 року.

6. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення: 20114, вул. Пушкіна, 2, смт Буки, (Гуманітарний відділ виконавчого комітету Буцької селищної ради), електронна адреса: bukyosvita@gmail.com .

7. Контактна особа – Людмила Данилюк, начальник Гуманітарного відділу виконавчого комітету Буцької селищної ради.

8. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Буцької селищної ради та Гуманітарного відділу виконавчого комітету Буцької селищної ради

 Провести оптимізацію мережі закладів загальної середньої освіти наступним чином:

- реорганізація юридичної особи з назвою «Кислинська загальноосвітня школа І ступеня Буцької селищної ради Черкаської області» (ЄДРПОУ 33369735) шляхом приєднання як структурного підрозділу без статусу юридичної особи до Буцького ліцею Буцької селищної ради Черкаської області з назвою «Кислинська філія Буцького ліцею Буцької селищної ради Черкаської області»

- реорганізація юридичної особи з назвою «Новогребельський ліцей Буцької селищної ради Черкаської області» (ЄДРПОУ 26324065) шляхом приєднання як структурного підрозділу без статусу юридичної особи до Буцького ліцею Буцької селищної ради Черкаської області з назвою «Новогребельська філія Буцького ліцею Буцької селищної ради Черкаської області»

- реорганізація юридичної особи з назвою «Червонокутський ліцей Буцької селищної ради Черкаської області» (ЄДРПОУ 26324102) шляхом приєднання як структурного підрозділу без статусу юридичної особи до Буцького ліцею Буцької селищної ради Черкаської області з назвою «Червонокутська філія Буцького ліцею  Буцької селищної ради Черкаської області»

 

Кислинська загальноосвітня школа І ступеня Буцької селищної ради Черкаської області

№ в системі

4446

 

Код ЄДРПОУ

33369735

 

Повна назва

Кислинська загальноосвітня школа І ступеня Буцької селищної ради Черкаської області

 

Коротка назва

Кислинська загальноосвітня школа

 

Форма власності

Комунальна

 

Ступінь

I

 

Індекс

20110

 

Адреса

Україна, Черкаська область, Маньківський район, с.Кислин, вул. Шевченка, 3

 

E-mail

skisl_nvc@ukr.net

 

Директор

Шинькова Світлана Андріївна

 

Територія обслуговування

с. Кислин

 

Спроможність закладу освіти (учнів):

 160

 

Кількість учнів:

7 учнів

 

 

 

Червонокутського ліцею Буцької селищної ради Черкаської області

№ в системі

4159

 

Код ЄДРПОУ

26324102

 

Повна назва

Червонокутський ліцей Буцької селищної ради Черкаської області

 

Коротка назва

Червонокутський ліцей Буцької селищної ради

 

Форма власності

Комунальна

 

Ступінь

IІІ

 

Індекс

19225

 

Адреса

Україна, Черкаська область, Уманський район, с.Червоний Кут, вул. Шкільна, 6

 

E-mail

 berezino-shkola1@ukr.net

 

Директор

Наталія ВОЛОЩЕНКО

 

Територія обслуговування

с. Червоний Кут

 

Спроможність закладу освіти (учнів):

 280

 

Кількість учнів:

90 учнів

 

Кількість персоналу:

25

 

Кількість класів:

11

 

                                                                                                                                     

 

Новогребельського ліцею Буцької селищної ради Черкаської області

№ в системі

3836

 

Код ЄДРПОУ

26324065

 

Повна назва

Новогребельський ліцей Буцької селищної ради Черкаської області

 

Коротка назва

Новогребельський ліцей Буцької селищної ради

 

Форма власності

Комунальна

 

Ступінь

IІІ

 

Індекс

19226

 

Адреса

Україна, Черкаська область, Уманський район, с. Нова гребля, вул. Незалежності, 1

 

E-mail

novah_greblja@ukr.net

 

Директор

Ольга СІЛЕЦЬКА

 

Територія обслуговування

с. Нова гребля

 

Спроможність закладу освіти (учнів):

320

 

Кількість учнів:

67 учнів

 

Кількість персоналу:

23

 

Кількість класів:

9

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь